Home » Chính phủ có kế hoạch để sửa chữa tất cả các ngân hàng yếu kém trong năm 2013

Chính phủ có kế hoạch để sửa chữa tất cả các ngân hàng yếu kém trong năm 2013

Chính phủ có kế hoạch để sửa chữa tất cả các ngân hàng yếu kém trong năm 2013

Chính phủ có kế hoạch để sửa chữa tất cả các ngân hàng yếu kém trong năm 2013
Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thực hiện các biện pháp cần thiết để thắt chặt kỷ luật đối với lĩnh vực ngân hàng và sửa chữa tất cả các ngân hàng yếu kém trong năm 2013, theo Nghị quyết mới phát hành của Chính phủ.
Ngân hàng trung ương cũng được yêu cầu để thiết kế các giải pháp toàn diện để đối phó với các khoản nợ xấu, tăng dự trữ ngoại hối và kiểm soát chặt chẽ tỷ giá hối đoái.
Chính phủ sẽ cũng tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ linh hoạt để giúp các doanh nghiệp tiếp cận vốn trong khi cố gắng để tránh sự tái phát của lạm phát cao.
Nghị quyết này cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục cung cấp ba tháng gia hạn thanh toán giá trị gia tăng của tháng 6 năm 2012.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương để làm tốt trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh xúc tiến đầu tư và thực hiện các biện pháp để huy động và giải ngân vốn ODA, FDI.
Bộ phải nhanh chóng đổi mới phương pháp thống kê theo quy định của tiêu chuẩn quốc tế để cải thiện độ chính xác của dữ liệu kinh tế – xã hội để phục vụ quản lý của Chính phủ và chỉ đạo.
Tăng trưởng kinh tế chuyển biến tích cực.

Việc thực hiện kinh tế – xã hội đã ghi nhận chuyển biến tích cực, báo hiệu dấu hiệu tươi sáng như tỷ lệ giảm lãi suất cho vay, tỷ giá hối đoái ổn định, cao hơn dự trữ ngoại tệ và mức tồn kho thấp hơn.
Đây là một phần trong báo cáo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) trình bày tại buổi làm việc của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vào ngày 10 tháng 10.
Báo cáo thừa nhận rằng 5 trong số 15 chỉ tiêu được xác định bởi Quốc hội sẽ không được hoàn thành vào năm 2012, bao gồm cả tốc độ tăng trưởng GDP, vốn đầu tư xã hội, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo và độ che phủ rừng.

Các chỉ tiêu khác được dự kiến sẽ vượt mục tiêu đề ra với việc làm thẻ ATM miễn phí.
Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 5,2% trong năm 2012, thấp hơn so với mục tiêu 6-6,5% sau khi lên tới 5,89% vào cuối năm 2011. Đây là năm thứ hai liên tiếp GDP không đạt được mục tiêu của Quốc hội.

Cao hơn tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ lạm phát thấp hơn cho năm 2013

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các chỉ tiêu quan trọng vào năm 2013, bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP là 5,5%, tỷ lệ lạm phát 7-8%, kim ngạch xuất khẩu 124,3 tỷ USD, thâm hụt thương mại 8%, ngân sách bội chi dưới 4,8% GDP và vốn đầu tư có nguồn gốc từ xã hội chiếm khoảng 30% GDP.
Trong báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất việc thi hành một chính sách tiền tệ chặt chẽ và thận trọng lãi tín dụng sẽ được giảm bớt phù hợp với tỷ lệ lạm phát và tăng trưởng tín dụng sẽ được duy trì cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Cao hơn tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ lạm phát thấp hơn cho năm 2013

Hệ thống ngân hàng cần được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ hơn. Biện pháp trừng phạt mạnh hơn nên được áp dụng cho các hành vi gian lận, minh bạch không và cung cấp thông tin méo mó hoạt động tín dụng.

Trả lời