Home » Dịch Vụ (page 3)

Dịch Vụ

Tìm hiểu tarot dành cho người mới bắt đầu chưa biết gì

Tìm hiểu tarot dành cho người mới bắt đầu chưa biết gì Để viết một mở đầu thực khó, tôi không biết nên bắt đầu viết từ đâu với Tarot. Bởi vì kiến thức chứa đựng trong 78 lá bài nho nhỏ ấy quá rộng lớn và thâm sâu. Thôi thì, tôi sẽ viết về những điều đầu tiên dành …

Read More »

Cộng đồng bài Tarot tại Việt Nam

Bạn đã từng nghe đến Bài Tarot? Đó là gì? Là công cụ để khám phá bản thân, khơi nguồn ý tưởng và tìm hiểu tương lai của chính mình và của mọi người xung quanh. Là một trong những thành tựu và tinh hoa văn hóa lớn nhất của nhân loại , ra đời từ thế kỷ 15 tại …

Read More »

Bài tarot là gì và lựa chọn 1 bộ bài tarot cho người bắt đầu

SƠ LƯỢC VỀ BÀI TAROT Tarot Là Gì? Tarot là một bộ bài 78 lá, trên mỗi lá được vẽ một hình ảnh tượng trưng khác nhau. Một bộ bài Tarot chuẩn có 22 lá gọi là Major Arcana hoặc Trumps, và 4 nhóm 14 lá – tương tự như bài tây – gọi là Minor Arcana hoặc Pip Cards. …

Read More »