Home » Xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp – Liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học

Xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp – Liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học

Xét tuyển trung cấp chuyên nghiệpliên thông đại học chính quy 2011

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/08/25/16/01/13142628631682580506_574_574.jpg

Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp: Ngành Dược và Điều Dưỡng Đa Khoa.

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/08/25/16/01/13142628698878165_574_574.jpg

http://luongtamconggiao.files.wordpress.com/2011/04/148749883_education.jpg