Home » LÊ HÒA LOGISTICS

LÊ HÒA LOGISTICS

LÊ HÒA LOGISTICS

黎和進出口公司

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/07/07/11/03/1310011394542475689_574_574.jpg

Nhận đầy cam kết – COMMIT ALL – 承諾所有

Chuyển hết niềm tin – FULL CONFIDENCE – 完全可靠

Bạn là một thương gia, một doanh nhân, bạn đang cần ai đó giải quyết cho bạn các vấn đề về giao nhận vận tải trong điều kiên chi phí cạnh tranh và thời gian nhất định

Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, Lê Hòa Logistics.

您是商家還是營業者, 於成本競爭及寶貴時間之條件下, 您在面對物流各種問題而要託人解決, 請直接聯繫我們, Lê Hòa Logistics – 黎和進出口公司.

http://tslpk.com/wp-content/uploads/2011/03/logistics.jpg

*Dịch vụ (Services服務):

–          CÔNG TY CHUYÊN LÀM DỊCH VỤ KHAI THUÊ HẢI QUAN.

–          VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TỪ NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆT NAM  VÀ NGƯỢC LẠI BẰNG TÀU VÀ MÁY BAY.

–          ỦY THÁC XUẤT NHẬP KHẨU.

–          VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA.

–          我們專承辦進出口手續服務.

–          負責從國外至越南及從越南至國外的貨物運輸.

–          進出口委託.

–          本地貨物運輸.

*Lợi ích (Benefits利益):

Các dịch vụ của Lê Hòa sẽ mang lại cho khách hàng yên tâm về mặt chi phí và chất lượng.

– 我們黎和進出口公司的服務一定會符合客戶於費用及質量方面的要求.

Lê Hòa sẽ đảm bảo : về thuê kho, liên lạc nhà phân phối nguyên liệu , người mua hàng để lấy nguyên liệu và giao thành phẩm, theo dõi hàng tồn kho, vận chuyển nội địa và quốc tế.

– 我們黎和進出口公司會保證於: 雇用倉庫, 與原料批發商及購料商聯繫以保證取原料及交成品的過程, 追蹤庫存貨物, 進行本地及國際運輸.

Giao hàng nhanh, giá rẻ , uy tín , chất lượng , an toàn.

– 交貨快速, 價格符合, 信用第一, 質量可靠, 安全確信.

http://legacyworks-int.com/images/Logistic.jpg?78

– Tư vấn tốt : chính sách xuất, thuế nhập khẩu, mặt hàng được phép nhập hay không, xin giấy phép nhập khẩu và thanh khoản, thuế nhập khẩu.

– 提供良好的顧問於: 出口政策, 進口稅率, 政府核准的各類進口貨物, 進口許可證的申請手續及進口稅清款.

– Hệ thống đại lý rộng khắp và nhân viên được đào tạo bài bản, có thể tư vấn tốt bằng tiếng Việt , Anh ,Hoa.

– 代理商系統廣泛及熟練人員, 可提供越文 – 英文 – 中文的良好顧問.

– Chúng tôi cam kết sẽ kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng đúng như yêu cầu và chi phí tiết kiệm nhất cho khách hàng.

– 我們黎和進出口公司承諾通過最好費用及緊密追蹤來保證交貨進度符合客戶的要求.

*Liên hệ (Contact聯繫):

Địa chỉ (Address): 78 TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG BẾN THÀNH , QUẬN 1 , TPHCM

Điện thoại (Telephone): (08) 38279565

Fax: (08) 38279566

Người liên lạc (Contact Person): MR HÒA OR MS TRINH

Email:

[email protected]

[email protected]

Đtdđ (Cell phone):  0903 687077

地址: 胡志明市, 第一郡, 濱城坊, 張定街, 78 號

電話: (08) 38279565

傳真: (08) 38279566

聯繫人: MR HÒA 或 MS TRINH

Email: [email protected] , [email protected]

手機: 0903 687077

Webside : www.lehoavn.com

http://muaban.net/uploads/images/7/1/0/8/5/7108511_logistic.gif