Home » Kế hoạch ngân sách năm 2013 được thông qua

Kế hoạch ngân sách năm 2013 được thông qua

Ngày 10/11/2012  Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch ngân sách 2013. Theo đó, chi ngân sách vào năm 2013 sẽ là 978.000 tỷ đồng và bội chi ngân sách 4,8% GDP

Kế hoạch ngân sách năm 2013 được thông qua

Chính phủ được giao nhiệm vụ phải thận trọng thực hiện chính sách tài khóa kết hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô

Hệ thống chính sách thuế sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng giảm mức thuế, lệ phí và đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Độ phân giải đòi hỏi phải có những nỗ lực để đảm bảo tính hiệu quả và tính minh bạch của chi tiêu công để tránh lãng phí và tham nhũng. Mục chi thường xuyên, đặc biệt là tổ chức lễ hội, hội thảo, mua xe công cộng sẽ được giảm để ưu tiên vốn cho các mục tiêu an sinh xã hội.

Theo nghị quyết, mức lương tối thiểu sẽ được tăng từ 1.050.000 đồng hiện tại 1.150.000 đồng / tháng kể từ 1 Tháng Bảy 2013.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng cho phép để nâng cao tối đa 60.000 tỷ đồng vào năm 2013 thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ.

==> Chính phủ có kế hoạch để sửa chữa tất cả các ngân hàng yếu kém trong năm 2013

==> Làm thẻ ATM miễn phí